Търговско представителство

26 окт 2010
·
21
·
12,303
·
70
·
94

Търговското представителство се изразява в извършването на относително постоянни и трайни действия срещу възнаграждение от едно лице – търговски представител...
 

Социално-икономическа система на България


Какво включват компонентите на по висшата система? Какво представлява икономическото обкръжение? Това е световното стопанство, регионалните интеграционни общности...
 

История на икономическите учения


Пищови от лекции по история на икономическите учения...
 

Бизнес анализ - пищови


Социално икономическа система на България. Използване на икономическата последователност на Ръсел Хоф. Типология на съвременната пазарна икономика: - характеристики. Идентификация на стратегически бизнес зони...
 

Организационно поведение


Системния подход за изследване организационното поведение ...
 

Организационно поведение


Проблемът за организационното поведение днес, най-често засяга нерационалните променливи, които го управляват. Всичките имат непосредствено отношение към поставянето на целите и задачите, към изпълняването на поставените срокове и към постигането...
 

Растениевъдство - пищов


Овощарството като подотрасъл на растениевъдството. Стопанско значение. Особености на овощните растения. Основни проблеми и перспективи за развитие...
 

Аграрна икономика


Кой от посочните методи не е специфичен за аграрната икономика – диалектически , на анализа и синтеза , на индукцията и дедукцията.
 

Основи на управлението


Управление. Същност и особености в земеделието;Организационно-управленска структура. Същност и видове. Структури в земеделието;Мениджмънт - Мениджър...
 

Банково дело


Парите са всеобщ еквивалент, измерител на стойността на стоките.Стойността е средните разходи за производството на една стока + средната печалба от продажбата на стоката на даден пазар.дребните разходи и средната печалба се изчисляват,чрез парични...
1 2 »

Качи пищов и спечели
 

Сподели своите Пищови с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент